Zmiany wprowadzane przez RODO – szkolenie

Nowe prawo w zakresie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania będzie obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Z uwagi na specyfikę i  zakres tematu  cech organizuje szkolenie  w dniu 16 maja  2018 roku o godz. 16:00 ( środa) .   Zgłoszenia przyjmuje biuro  Cechu  do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Na adres e- mailowy cechu można przesyłać pytania związane z powyższym tematem;  […]

Continue Reading