Adam Szatkowski – Honorowy Starszy Cechu.

Pan Adam Szatkowski to osoba powszechnie znana w bydgoskim środowisku rzemieślniczym. Przez wszystkich szanowany i lubiany, obchodzi w lipcu  90 urodziny. To wyjątkowy i szczególny dzień. Tak piękny Jubileusz to okazja do spojrzenia wstecz na pracę i na osiągnięcia. Pan Adam Szatkowski ma na swoim koncie szczególne odznaczenia i wyróżnienia: Tytuł Rzemieślnika Stulecia Kujawsko-Pomorskiej Izby […]

Continue Reading