Zbliża się kolejna sesja egzaminacyjna.

Dla przypomnienia podajemy informacje, które ułatwią i pomogą usprawnić składanie dokumentów związanych z egzaminem czeladniczym. 1. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu nie później niż na dwa miesiące przed terminem zakończenia nauki w rzemieślnika , a w przypadku  gdy dokształcanie teoretyczne realizowała w szkole – po zakończeniu zajęć edukacyjnych. (Zgodnie […]

Continue Reading