Refundacja -Wniosek o zawarcie aneksu

Z dniem 1 września 2019 roku zostało podniesione wynagrodzenie uczniów młodocianych o 1 punkt procentowy. Pracodawcy są zobowiązani wypłacać wyższe wynagrodzenie wszystkim uczniom  aktualnie zatrudnionym. Aby otrzymać refunadcję wynagrodzenia i składek ZUS w nowej, większej kwocie pracodawcy muszą złozyć wniosek o zmianę umowy o refundację  w zakresie wysokości stawek uczniowskich. Ostateczny termin złożenia  wniosku o […]

Continue Reading

Informacje dla Mistrzów szkolących

Bydgoszcz 20.08.2019roku INFORMACJE I.    W dniu 13 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.      W rozporządzeniu  przyjęto zmiany wynikające z konieczności dostosowania tego rozporządzenia do terminologi wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 22.11.2018 o […]

Continue Reading

Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 września do 30 listopada 2019 roku

Continue Reading