COVID-19-ograniczenia dla młodocianych

Szanowni Państwo! W dniu dzisiejszym tj.23.10.2020 roku  wpłynęła do Cechu informacja  z Kujawsko-Pomorskiej Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesłana ze Związku Rzemiosła Polskiego dotycząca realizacji zajęć praktycznych przez młodocianych pracowników. Informujemy, że w nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także […]

Continue Reading