Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2020 roku

Continue Reading

Powrót na naukę do Pracodawców – Rzemieślników.

UWAGA !  od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na naukę do pracodawców – rzemieślników.  Uprzejmie informuje, że w dniu 26 listopada 2020na stronie  MEiN   – opublikowano informacje dotyczące wydłużenia okresu nauki zdalnej w szkołach  do 3 stycznia 2021 r.  Stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty szkół zostaje ograniczone do 3 […]

Continue Reading