Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2021 r

Praca biura Cechu.             W dniach od 6 września 2021 roku do dnia 10 września 2021 roku biuro cechu będzie nieczynne ( przerwa              urlopowa). Zapraszamy 13 września 2021 roku. Zawieranie umów o pracę w celu przygotowania „W celu zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z uczniem młodocianym, który będzie odbywał praktyczna naukę zawodu […]

Continue Reading