Młodociani uczniowie od 26 kwietnia 2021 roku- powrót do nauki zawodu

Continue Reading

Świąteczne życzenia wielkanocne

Szanowni Pańswto !   Zbliżają  Święta Wielkanocne. Czas to szczególny i niełatwy. Składamy Państwu i Państwa Najbliższym życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, aby te dni były chociaż chwilą odpoczynku od trudnej codzienności – w imieniu Zarządu i Pracowników Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Metalowej i Motoryzacyjnej w Bydgoszczy.

Continue Reading

Uczniowie młodociani w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 rok

W dniu 26 marca 2021 roku  zostało  wydane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki ( Dziennik Ustaw  z 2021 roku poz.561)  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczności zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół […]

Continue Reading

WEBINARIUM z Izbą Administracji Skarbowej – 10_02_2021

Szanowni Państwo!Poniżej przesyłam informację otrzymaną z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości dotyczącą Webinarium z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy: Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza na WEBINARIUM dla członków firm zrzeszonych w Cechach z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy na temat  „Wybranych zmian w podatkach dochodowych, VAT i innych obciążeniach […]

Continue Reading