Kampania Społeczna Ministerstwa Zdrowia dedykowana ochronie przed zarażeniem koronawirusem

W przypadku publikacji w Internecie można korzystać z: Strony internetowej dedykowanej kampanii: www.gov.pl/koronawirus You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/ Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19 animacji: https://we.tl/t-EXbKJQPrk2 W przypadku publikacji w Internecie można korzystać z: Strona: www.gov.pl/koronawirus You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/ Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19 animacji: https://we.tl/t-EXbKJQPrk2 W przypadku publikacji w Internecie można korzystać z: Strona: www.gov.pl/koronawirus You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s Facebook: […]

Continue Reading

Życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku

Continue Reading

Refundacja -Wniosek o zawarcie aneksu

Z dniem 1 września 2019 roku zostało podniesione wynagrodzenie uczniów młodocianych o 1 punkt procentowy. Pracodawcy są zobowiązani wypłacać wyższe wynagrodzenie wszystkim uczniom  aktualnie zatrudnionym. Aby otrzymać refunadcję wynagrodzenia i składek ZUS w nowej, większej kwocie pracodawcy muszą złozyć wniosek o zmianę umowy o refundację  w zakresie wysokości stawek uczniowskich. Ostateczny termin złożenia  wniosku o […]

Continue Reading

Informacje dla Mistrzów szkolących

Bydgoszcz 20.08.2019roku INFORMACJE I.    W dniu 13 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.      W rozporządzeniu  przyjęto zmiany wynikające z konieczności dostosowania tego rozporządzenia do terminologi wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 22.11.2018 o […]

Continue Reading