Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że zmarł Adam Szatkowski

Z głębokim żalem  i smutkiem informujemy,  że zmarł Nasz Nieodżałowany Kolega, Najlepszy Przyjaciel, zasłużony Rzemieślnik Ś.P. ADAM SZATKOWSKI Honorowy  Starszy Cechu, Wieloletni Starszy  Cechu Rzemiosł Metalowych, Odznaczony i uhonorowany: Tytułem Rzemieślnika Stulecia  KPIRiP, Szablą im. Jana Kilińskiego, Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego, Kordzikiem Metalowca, Złotym Krzyżem Zasługi, Medelem 650-lecia Miasta Bydgoszczy   Pozostanie na zawsze w […]

Continue Reading

Adam Szatkowski – Honorowy Starszy Cechu.

Pan Adam Szatkowski to osoba powszechnie znana w bydgoskim środowisku rzemieślniczym. Przez wszystkich szanowany i lubiany, obchodzi w lipcu  90 urodziny. To wyjątkowy i szczególny dzień. Tak piękny Jubileusz to okazja do spojrzenia wstecz na pracę i na osiągnięcia. Pan Adam Szatkowski ma na swoim koncie szczególne odznaczenia i wyróżnienia: Tytuł Rzemieślnika Stulecia Kujawsko-Pomorskiej Izby […]

Continue Reading

Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku

Continue Reading

Zmiany wprowadzane przez RODO – szkolenie

Nowe prawo w zakresie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania będzie obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Z uwagi na specyfikę i  zakres tematu  cech organizuje szkolenie  w dniu 16 maja  2018 roku o godz. 16:00 ( środa) .   Zgłoszenia przyjmuje biuro  Cechu  do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Na adres e- mailowy cechu można przesyłać pytania związane z powyższym tematem;  […]

Continue Reading