Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów […]

Continue Reading

Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

Continue Reading

PILNE ! Od dnia 1 czerwca wznawiamy praktyki i zajęcia praktyczne dla kolejnej grupy uczniów

Continue Reading

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo! W imieniu Zarządu Cechu i własnym przesyłam życzenia zdrowych, spokojnych, w wiosennym nastroju Świat Wielkanocnych! Z wyrazami szacunku  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-  Ewa Marciniak Dyrektor biura Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Metalowej i Motoryzacyjnej ul. Lelewela 25 85-652 Bydgoszcz tel.52 341 27 35 ; 52 341 06 31 cechmetalowy.bydg@izbarzem.plwww.cechrzemioslmetalowych.pl

Continue Reading