Zmiany wprowadzane przez RODO – szkolenie

Nowe prawo w zakresie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania będzie obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Z uwagi na specyfikę i  zakres tematu  cech organizuje szkolenie  w dniu 16 maja  2018 roku o godz. 16:00 ( środa) .   Zgłoszenia przyjmuje biuro  Cechu  do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Na adres e- mailowy cechu można przesyłać pytania związane z powyższym tematem;  […]

Continue Reading

Życzenia Wielkanocne

Continue Reading

Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 marca 2018 roku do 31 maja 2018 roku

Continue Reading

Gwiazdka 2017r

W dniu 17 grudnia 2017 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyła się kolejna, trudno zliczyć, która to Gwiazdka dla dzieci. Dzięki Naszym Milusińskim była to bardzo udana impreza. Dzieci bawiły się świetnie. Zebranych przywitali Starszy Cechu Sławomir Szatkowski i Podstarszy Cechu Eugeniusz Jasiniecki, który w imieniu Zarządu Cechu złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne wszystkim […]

Continue Reading