COVID-19-ograniczenia dla młodocianych

Szanowni Państwo! W dniu dzisiejszym tj.23.10.2020 roku  wpłynęła do Cechu informacja  z Kujawsko-Pomorskiej Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesłana ze Związku Rzemiosła Polskiego dotycząca realizacji zajęć praktycznych przez młodocianych pracowników. Informujemy, że w nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także […]

Continue Reading

Przerwa urlopowa

W dniach od 30 lipca 2020  roku do 14 sierpnia 2020 roku biuro cechu bedzie nieczynne- przerwa urlopowa. W sprawach pilnych i bardzo ważnych tel.516 190 793.

Continue Reading

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów […]

Continue Reading

Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

Continue Reading