Działalność usługowa Cechu

Działalność usługowa Cechu:
– działalność informacyjna i doradcza w zakresie doradztwa podatkowego,
– działalność doradcza w zakresie ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą  i  zatrudnionych pracowników,
– wydawanie własnych Komunikatów z bieżącymi informacjami (wysyłka tradycyjną pocztą i poczta elektroniczną),
– organizacja szkoleń z zakresu bhp i ochrony środowiska,
– promocja działalności firm rzemieślniczych – nadawanie certyfikatu jakości,
– nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych,
– organizacja imprez integrujących środowisko rzemieślnicze (Gwiazdka dla dzieci, wyjazdy integracyjne, zimowy kulig, zabawa karnawałowa, grzybobranie).