Elektromechanika

Greń Stanisław
85-120 Bydgoszcz, ul.Nowodworska 6/10
tel.52 373 58 79

Krenc Wiesław
85-3034 Bydgoszcz, ul. Kcyńska 4
tel. 52 379 31 022

Bogdan i Krzysztof Roszewski
85-731 Bydgoszcz, ul.Swarzewska3
tel. 52 345 20 93
www.renox-rbk.pl