Przydatne Linki

Przydatne linki

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie
www.zrp.pl

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
www.izbarzemiosla.radom.pl

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
www.mazowia.eu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Fundusze Strukturalne
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl

Regionalny Ośrodek EFS
www.roefs.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mswia.gov.pl

Pogoda
www.meteo.icm.edu.pl/index2.php