Władze Cechu

Zarząd Cechu Rzemiosł Metalowych, kadencja 2013-2017r.
zarzad cechu

1. Szatkowski Sławomir – Starszy Cechu  – Prezes  Zarządu
2. Jasiniecki Eugeniusz – Podstarszy Cechu – Zastępca  Prezesa – Opiekun   Młodzieży
3. Piotrowski Mariusz – Podstarszy Cechu – Zastępca  Prezesa
4. Koziński Andrzej – Sekretarz  Zarządu
5. Roszewski Bogdan – Skarbnik  Zarządu
6. Antoniak Janusz – Członek  Zarządu d/s  gospodarczych
7. Mieczysław Nowiński – Członek  Zarządu  d/s  integracji
8. Gorzycki  Bogdan – Zastępca  Członka  Zarządu
9. Turowski Jerzy – Zastępca  Członka  Zarządu

Komisja Rewizyjna 2013- 2017r.
1. Krzysztof Roszewski – Przewodniczący
2. Marcin Brzeziński
3. Grzegorz Krajewski
4. Edmund Żuberek
5. Sławomir Serwiński

Sąd Cechowy 2013- 2017r.
1. Piotrowski Jan – Przewodniczący
2. Melerski Jerzy
3. Nowiński Marcin
4. Szatkowski Damian

Rada Starszych
rada starszych cech metalowy

1. Bibian Brzeziński – Przewodniczący
2. Bogdan Gorzycki – Z-ca Przewodniczącego
3. Tadeusz Szewczuk – Sekretarz
4. Jan Główczewski – Członek
5. Sylwester Gawroński – Członek

Zarząd Cechu Rzemiosł Metalowych, kadencja 2009-2013r.
wladze1

1. Szatkowski Sławomir – Starszy Cechu  – Prezes  Zarządu
2. Jasiniecki Eugeniusz – Podstarszy Cechu – Zastępca  Prezesa
3. Piotrowski Mariusz – Podstarszy Cechu – Zastępca  Prezesa
4. Turowski Jerzy – Sekretarz  Zarządu
5. Gumiński Janusz – Skarbnik  Zarządu
6. Antoniak Janusz – Członek  Zarządu d/s  gospodarczych
7. Roszewski Bogdan – Członek  Zarządu  d/s  integracji rzemiosła
8. Gorzycki  Bogdan – Zastępca  Członka  Zarządu
9. Wełniak Jarosław – Zastępca  Członka  Zarządu

Dyrektor Cechu Rzemiosł Metalowych.
Ewa Marciniak