Władze Cechu

Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2021 r wybrało na nową kadencję 2021-2025 Starszego Cechu -Prezesa Zarządu Kol. Eugeniusza Jasinieckiego.

W skład Zarządu Cechu zostali wybrani Koledzy:

 • Mieczysław Nowiński
 • Mariusz Piotrowski
 • Bogdan Roszewski
 • Sławomir Serwiński
 • Sławomir Szatkowski
 • Janusz Świerżewski
 • Paweł Plata- zastępca Członka Zarządu
 • Robert Zudzin – zastępca Członka Zarządu

Po śmierci śp. Sławomira Szatkowskiego w dniu 12.9.2021r Kol. Paweł Plata – zgodnie ze Statutem Cechu został członkiem Zarządu.

Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kol. Grzegorza Krajewskiego

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Koledzy:

 • Mariusz Januszewski
 • Marcin Nowiński
 • Damian Szatkowski

Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącego Sądu Cechowego Kol. Jerzego Melerskiego.

W skład Sądu Cechowego zostali wybrani:

 • Eligiusz Jendyczowski
 • Robert Zudzin
 • Edmund Żuberek

Delegaci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy:

 • Eugeniusz Jasiniecki
 • Mariusz Piotrowski
 • Sławomir Serwiński