Uczniowie młodociani w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 rok

W dniu 26 marca 2021 roku  zostało  wydane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki ( Dziennik Ustaw  z 2021 roku poz.561)  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczności zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół […]

Continue Reading