Życzenia Świąteczne

Continue Reading

Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2020 roku

Continue Reading

Powrót na naukę do Pracodawców – Rzemieślników.

UWAGA !  od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na naukę do pracodawców – rzemieślników.  Uprzejmie informuje, że w dniu 26 listopada 2020na stronie  MEiN   – opublikowano informacje dotyczące wydłużenia okresu nauki zdalnej w szkołach  do 3 stycznia 2021 r.  Stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty szkół zostaje ograniczone do 3 […]

Continue Reading

COVID-19-ograniczenia dla młodocianych

Szanowni Państwo! W dniu dzisiejszym tj.23.10.2020 roku  wpłynęła do Cechu informacja  z Kujawsko-Pomorskiej Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesłana ze Związku Rzemiosła Polskiego dotycząca realizacji zajęć praktycznych przez młodocianych pracowników. Informujemy, że w nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także […]

Continue Reading