Wynagrodzenie uczniów młodocianych – 01.09.2013 do 30.11.2013r

  Komunikat Nr 3/2013 1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 września 2013 roku do 30 listopada 2013 roku. Podstawa – przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 roku – 3612,51 zł Rok nauki Podstawa F.em. 9,76% F.rent. 1,5% F.chor. 2,45% Razem Netto F.wyp. 1,93 % I rok 144,50 14,10 2,17 3,54 19,81 124,69 2,79 […]

Continue Reading

Nowe druki wniosków

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego i sprawdzającego. Wzory dostępne są na stronie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy www.izbarzem.pl – w zakładce druki do pobrania /druki oświatowe.

Continue Reading

Rzemieślnicza nauka zawodu

Cech zaprasza i zachęca do nauki zawodu w renomowanych zakładach rzemieślniczych: – mechanik pojazdów samochodowych, – elektromechanik pojazdów samochodowych, – blacharz samochodowy, – lakiernik, lakiernik samochodowy, – ślusarz strattera 80 mg.

Continue Reading

Walne Zgromadzenie Delegatów

Dnia 24 maja br. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrano nowego Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Prezesem został Sławomir Szatkowski – Starszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy.

Continue Reading